Λοχεία είναι φυσιολογική περίοδος 40 ημερών αμέσως μετά τον τοκετό κατά την οποία ο οργανισμός 
επανέρχεται προοδευτικά στην προ της εγκυμοσύνης κατάσταση.


Η παλινδρόμηση της μήτρας γίνεται σταδιακά και μετά την δεύτερη εβδομάδα η μήτρα δεν ψηλαφάται
από την κοιλιά. Η παλινδρόμηση της μήτρας συνοδεύεται από περιοδικό κωλικοειδές άλγος το οποίο είναι
πλέον εμφανές την ώρα του θηλασμού.


Τα λόχια αποτελούνται από αίμα, υπολείμματα φθαρτού και άλλα κύτταρα της μήτρας.
Αμέσως μετά τον τοκετό είναι αιματηρά ενώ σιγά σιγά μετατρέπονται σε ορώδη.