​Σύγχρονο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Ιατρείο
με σκοπό να παρέχει τις καλύτερες δυνατές Ιατρικές Υπηρεσίες
στην Γυναίκα, με στόχο την διατήρηση της υγείας της Γυναίκας και την τεκνοποίηση με τον πιο
​φυσικό τρόπο αναγνωρίζοντας την αξία του στην ζωή της Γυναίκας.Σύγχρονο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Ιατρείο με σκοπό να παρέχει τις καλύτερες δυνατές Ιατρικές Υπηρεσίες στην Γυναίκα. 

Εξειδίκευση στην Γυναικεία Αναπαραγωγή με στόχο την διατήρηση της υγείας της Γυναίκας και την τεκνοποίηση με τον πιο φυσικό τρόπο αναγνωρίζοντας την αξία του στην ζωή της Γυναίκας.

Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και
​Παθολογίας Τραχήλου.                    

Πιστοποιημένος Ιατρός στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Σύγχρονο Μαιευτικό και Γυναικολογικό Ιατρείο με σκοπό να παρέχει τις καλύτερες δυνατές Ιατρικές Υπηρεσίες στην Γυναίκα. 

Εξειδίκευση στην Γυναικεία Αναπαραγωγή με στόχο την διατήρηση της υγείας της Γυναίκας και την τεκνοποίηση με τον πιο φυσικό τρόπο αναγνωρίζοντας την αξία του στην ζωή της Γυναίκας.

Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και
​Παθολογίας Τραχήλου.                    

                                 Νόμιμο Ιατρείο.

                 Αριθμός Μητρώου Ιατρείου:13738.

                        Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών
Νόμιμο Ιατρείο. Αριθμός Μητρώου Ιατρείου:13738. Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

 Το Ιατρείο βρίσκεται Περικλέους 18 στο Μαρούσι, 

πλησίον Σταθμού Η.Σ.Α.Π. Μαρούσι.