Στο 90% των περιπτώσεων η γυναίκα γεννάει σε ημερομηνία που είναι πολύ κοντά στην πιθανή ημερομηνία τοκετού.
​Οποτεδήποτε όμως μέσα στον 9ο μήνα ο τοκετός θεωρείται ότι μπορεί να εξελιχθεί με ασφάλεια για το έμβρυο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο τοκετός ξεκινάει και η γυναίκα αντιλαμβάνεται συστολές της μήτρας που αρχικά είναι
ανώδυνες και αραιές και στη συνέχεια γίνονται περισσότερο συχνές αλλά και επώδυνες.
Οι ρυθμικές συστολές της μήτρας προκαλούν σταδιακά τη διαστολή του τραχηλικού στομίου και σπρώχνουν
σταδιακά το έμβρυο προς τα κάτω. Η σταδιακή διαστολή του τραχήλου προκαλεί την έξοδο από τον κόλπο βλέννης και
μικρής ποσότητας αίματος, συμπτώματα τα οποία γίνονται αντιληπτά από τη γυναίκα και τα οποία
θα πρέπει να την κινητοποιούν ώστε να επικοινωνήσει με τον ιατρό ή τη μαία της.

Σε κάποια χρονική στιγμή οι υμένες που περιβάλλουν το έμβρυο και περιέχουν το αμνιακό υγρό υφίστανται ρήξη
και έτσι μια ποσότητα υγρού εξέρχεται απότομα από τον κόλπο ("σπάνε τα νερά"). Μπορεί γίνει πρώτα η ρήξη των υμένων; Σε ένα 10% των περιπτώσεων η ρήξη των υμένων
προηγείται της έναρξης των συστολών της μήτρας.

Κατά μέσον όρο ο τοκετός διαρκεί περίπου 15 ώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να διαρκεί και περισσότερο από 20.
Ο τοκετός στις πρωτότοκες διαρκεί πολύ περισσότερο από ότι
στις δευτερότοκες ή πολύτοκες γυναίκες.


Ο φυσιολογικός τοκετός παρουσιάζει 3 στάδια:
​ * 1ο στάδιο-διαστολή του τραχήλου
* 2ο στάδιο-κάθοδος του εμβρύου
* 3ο στάδιο-έξοδος του πλακούντα


​​ Όταν ολοκληρωθεί ο τοκετός, ο ιατρός θα ελέγξει την μήτρα και θα αποκαταστήσει με ράμματα τυχόν βλάβες και ρήξεις που υπάρχουν στον τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το περίνεο της γυναίκας.