Η δυσμηνόρροια είναι συνήθης πάθηση στην εφηβεία και εκδηλώνεται συνήθως με έντονο άλγος στο υπογάστριο και μπορεί να συνοδεύεται από τάση για εμετό, διάρροια, ναυτία ή πονοκέφαλο.

Ως πρωτοπαθής δυσμηνόρροια χαρακτηρίζεται η επώδυνη περίοδος εφ’ όσον δεν υπάρχει κάποι άλλη οργανική βλάβη από την πύελο.

Ως δευτεροπαθής δυσμηνόρροια χαρακτηρίζεται η δυσμηνόρροια που οφείλεται σε κάποι οργανική ενδοπυελική βλάβη.

Η ενδομητρίωση είναι μία από τις συχνότερες αιτίες.