Η κολποσκόπηση και η βιοψία βοηθούν στην αναγνώριση μιας συγκεκριμένης αλλοίωσης. 

Κατά την κολποσκόπηση, ένας κολποδιαστολέας τοποθετείται στον κόλπο, όπως γίνεται κατά το τεστ Παπανικολάου και
ο γιατρός κοιτάζει τον τράχηλο κάτω από μεγέθυνση με το κολποσκόπιο, ένα όργανο παρόμοιο με το μικροσκόπιο και
μπορεί να ανιχνεύσει αλλοιώσεις στον τράχηλο που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι.

​ Ο τράχηλος βρέχεται με ένα ειδικό διάλυμα.
​Το κολποσκόπιο παραμένει έξω από τον κόλπο και χρησιμοποιείται στην παρατήρηση του τραχήλου.