Λαπαροσκοπική χειρουργική ή Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 


Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις  που αναπτύχθηκε κυρίως τη δεκαετία του 1990. Το1987 έγινε η πρώτη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή από τον Philippe Mouret. Η πρώτη λαπαροσκόπηση χρονολογείται από το 1891, όταν ο Γερμανός Kelling "κοιλιοσκόπησε" την κοιλιά ενός σκύλου.


Πλεονεκτήματα:

Μη σημαντικό χειρουργικό τραύμα
Μεγέθυνση εικόνων 10-15 φορές και καλύτερος φωτισμός,
Μικρότερη απώλεια αίματος,
Μικρότερος χειρουργικός τραυματισμός επί των ιστών, με αποτέλεσμα:
Γρήγορη ανάρρωση,
Γρήγορη έξοδο από το νοσοκομείο,
Χαμηλότερο κόστος νοσηλείας,
Ταχεία επάνοδο στην εργασία,
Έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών που έχουν σχέση με το τραύμα (διαπύηση, διάσπαση, κήλη κ.λπ.),
Μεγάλη ελάττωση μετεγχειρητικού άλγους,
Λιγότερες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές επιπλοκές,
Μείωση της επίπτωσης δημιουργίας μετεγχειρητικών συμφύσεων.


Τηρουμένων όλων των χειρουργικών-λαπαροσκοπικών «αρχών» που συνεχώς εμπλουτίζονται και εδραιώνονται, η λαπαροσκοπική χειρουργική αποτελεί το παρόν και το μέλλον της χειρουργικής.


Η λαπαροσκόπηση και η υστεροσκόπηση αποτελούν την ενδοσκοπική γυναικολογική χειρουργική.


Οι εφαρμογές στην γυναικολογία είναι πολλαπλές:

-διαγνωστική λαπαροσκόπηση για χρόνιο πυελικό άλγος ή για διερεύνηση υπογονημότητας

-διάγνωση και θεραπεία έκτοπης κύησης

-διάγνωση και θεραπεί ενδομητρίωσης

-θεραπεία κύστεων ωοθηκών

-αφαίρεση ινομυωμάτων


Λαπαροσκοπικά γίνεται σχεδόν το σύνολο των κλασικών χειρουργείων της γυναικολογίας που αφορούν την κοιλία, με εξαίρεση ελάχιστα χειρουργεία.