Φυσικός ή Φυσιολογικός τοκετός?


Τοκετός είναι διαδικασία κατά την οποία το βιώσιμο έμβρυο απομακρύνεται από το σώμα της μητέρας. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Ο φυσικός τοκετός ξεκινά αυθόρμητα μεταξύ της 37ης και της 42ης συμπληρωμένης εβδομάδας της κύησης. Η διάρκειά του εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες.


Ένας τοκετός λέγεται φυσικός όταν δεν υπάρχει καμία ιατρική παρέμβαση στην διάρκειά του.


Φυσιολογικός τοκετός είναι ο τοκετός κατά τον οποίο το νεογνό γεννιέται από τον κόλπο της μητέρας

του και όχι με καισαρική τομή.


Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας δίνει τον παρακάτω ορισµό: 


Φυσικός τοκετός είναι ο τοκετός που ξεκινά αυθόρµητα µεταξύ της 37ης και της 42ης συµπληρωµένης εβδοµάδας της κύησης. Από την έναρξη έως το τέλος του δεν έχουµε εµφανείς κινδύνους. Το παιδί γεννιέται µε κεφαλική προβολή και µετά το τοκετό η µητέρα και το παιδί είναι σε καλή κατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή ένδειξη ώστε να παρέµβουµε στη φυσιολογική διαδικασία του τοκετού.


Ο τοκετός είναι προσωπική υπόθεση της κάθε γυναίκας, κάθε τοκετός δεν είναι ίδιος µε έναν άλλο και έτσι δεν µπορεί να τυποποιηθεί µε διαδικασίες ρουτίνας και την αυστηρή τήρηση ενός πρωτοκόλλου.


Ένας φυσιολογικός τοκετός µπορεί να γίνει φυσικός αν η µητέρα επιλέξει να γεννήσει με αυτό τον τρόπο και εφόσον οι συνθήκες της εγκυμοσύνης το επιτρέπουν. Το γυναικείο σώµα είναι φτιαγµένο για να γεννά με φυσικό τρόπο.


Η σωστή ενημέρωση και η εμπιστοσύνη στον Ιατρό Μαιευτήρα και στην Μαία σας είναι αυτό που πρέπει να σας οδηγήσει στον Φυσικό Τοκετό και όχι να σας απομακρύνει από αυτόν.