​Λίγα λεπτά που σώζουν ζωές…

Η αυτοεξέταση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε μήνα από την 7η έως την 13η ημέρα του κύκλου.

​Η εξέταση πρέπει να γίνεται κάθε φορά την ίδια μέρα του κύκλου.
Μία φορά το χρόνο η εξέταση θα πρέπει να γίνεται από τον Ιατρό σας.

1.Στηθείτε μπροστά στο ντους (η επάλειψη με σαπούνι διευκολύνει την εξέταση) ή στον καθρέπτη με τα χέρια
σε ανάταση και ελέγξτε για πιθανές αλλαγές στο μέγεθος, το χρώμα ή στο σχήμα.
Είναι φυσιολογικό​ ο ένας μαστός να διαφέρει σε μέγεθος από τον άλλο. 

2. Ξαπλώστε ανάσκελα σε ένα κρεβάτι και βάλτε το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι και με το άλλο χέρι ψηλαφήστε τον μαστό.

​ 3. Τοποθετήστε το δείκτη του χεριού σας στην θηλή και πιέστε γύρω γύρω από την θηλή για να δείτε αν υπάρχει ροή κάποιου υγρού.

Οι κινήσεις στην ψηλάφηση πρέπει να γίνεται με την έσω επιφάνεια των δακτύλων και με κυκλική φορά ή με κάθετη φορά.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την εξέταση της μασχάλης με ψηλάφηση.

Σε περίπτωση οποιοδήποτε ευρήματος ενημερώνουμε άμεσα τον Ιατρό μας.