Καθ’ έξιν αποβολές ορίζονται ως η απώλεια τριών ή περισσοτέρων διαδοχικών κυήσεων. 


H αυτόματη αποβολή είναι η έξοδος των προϊόντων της σύλληψης πριν από την 20η εβδομάδα εγκυμοσύνης.
Για τις αυτόματες αποβολές έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί παράγοντες μεταξύ των οποίων χρωμοσωμικοί,
λοιμώδεις, ορμονικοί, ανατομικοί,  περιβαλλοντικοί και ανοσολογικοί.


Ο όρος πρωτοπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες
συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο, και καμία κύηση μετά την 20ή εβδομάδα.
Ο όρος δευτεροπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που είχαν τρεις ή περισσότερες αυτόματες αποβολές, με τον ίδιο σύντροφο,
μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή μετά από έναν ενδομήτριο θάνατο.


Καθ ‘έξιν αποβολές είναι ένα δυσάρεστο πρόβλημα που επηρεάζει το 1% του συνόλου των γυναικών.
Το 10 - 15% όλων των κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων καταλήγουν σε αποβολή.


Όλα τα ζευγάρια με ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών θα πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο.

Όλες οι γυναίκες με καθ’έξιν αποβολές πρέπει να υποβάλλονται σε υπερηχογραφική εξέταση της πυέλου για την
​εκτίμηση της ανατομίας και μορφολογίας της μήτρας.Η παχυσαρκία συσχετίζεται με στατιστικά σημαντική αύξηση του κινδύνου αποβολών 1ου τριμήνου και καθ’ έξιν αποβολών.
Η απώλεια βάρους είναι η πρώτη θεραπευτική επιλογή σε παχύσαρκες και υπογόνιμες γυναίκες.