Προηεμμηνορυσιακό σύνδρομο: εντοπίζεται χρονικά μετά την ωορρηξία και παρουσιάζει ταχεία ύφεση μέσα σε 24 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων. Χαρακτηρίζεται από άγχος, ευερεθιστότητα, κατάθλιψη, υπνηλία, κεφαλαλγία, διάταση της κοιλιάς ευαισθησία στους μαστούς, κατακράτηση υγρών και αύξηση βάρους. 

Συχνομηνόρροια: επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της έμμηνου ρύσης σε
χρονικά διαστήματα μικρότερα των 24 ημερών.

Αραιομηνόρροια: επαναλαμβανόμενη εμφάνιση της έμμηνου ρύσης σε
χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 35 ημερών.

Δευτεροπαθής αμηνόρροια: απουσία εμφάνισης της έμμηνου ρύσης για
χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των 60-90 ημερών.

Πρωτοπαθής αμηνόρροια: απουσία εμφάνισης αυτόματης έμμηνου ρύσης σε
κορίτσια 14 ετών χωρίς ανάπτυξη δευτερογενών σεξουαλικών χαρακτηριστικών ή
σε κορίτσια 17 ετών με φυσιολογικά αναπτυγμένο γυναικείο φαινότυπο.

Ολιγομηνόρροια: η έμμηνη ρύση διαρκεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ημερών
​ή για περισσότερες ημέρες με ελάχιστη ροή αίματος.

Πολυμηνόρροια (μηνορραγία): η έμμηνη ρύση διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 8 ημερών ή η αποβαλλόμενη ποσότητα αίματος είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της συνηθισμένης.

Μητρορραγία: η εμφάνιση αιμορραγίας σε χρονικά διαστήματα άσχετα με την ρυθμικότητα του εμμηνορυσιακού κύκλου ή σε μετεμμηνοπαυσιακές γυαναίκες.

Ανωοθυλακιορρηξία: είναι η πιο συνηθισμένη δυσλειτουργική αιμορραγία της μήτρας.